www.walkwalkwalk.nl

Voor wie stapt in de wandelwereld

www.walkwalkwalk.nl

Voor wie stapt in de wandelwereld

Ontdek hoeveel gas je nog hebt

Wij vinden het lastig om goed in te schatten hoeveel gas we nog hebben ons gasflesje. Moet je zuiniger aan doen of niet? Een simpele oplossing is, natuurlijk alleen als je in bevolkt gebied bent, om even een supermarkt in te stappen. Daar hebben ze altijd een goede weegschaal. Dus loop even naar groente en fruit, of naar de kassa en weeg je gasfles.

Leave a Comment

My WordPress